MIP-CT500型输送带式退磁机

发送询盘

一、设备名称 MIP-CT500型输送带式退磁机

、设备总体描述: 

    产品采用远离衰减的退磁方式,机构紧凑合理。既可以单独退磁,也可以配线退磁。为一款适应面最广的退磁设备。

设备主体采用优质钢材焊接,主体下部为文件存放柜,上部为输送带式传动机构退磁线圈固定于设备主体上,能长时间不断电操作,在退磁线圈上配有强制冷却装置。

该设备具有自动化程度高、退磁速度快、操作人员劳动强度低、实用可靠等优点。

、设备主要组成:

设备主体                               一套

退磁装置                               一套

退磁电源                               一套

传送系统                               一套

操作按钮站                             


*姓名:
电子邮件:
*电话:
公司名:
*标题:
*内容: